About MIEZA SUHAINI

Nama diberi Nur Amieza Suhaini. Dikenali sebagai Mieza S atau 'kecik' dalam arena blogger. Saya dilahirkan sebagai OKU. Jadi, saya menulis untuk membuktikan saya bukan nya lemah dan boleh berjaya macam orang lain kelak.