About Pakukarat Enterprise

Pakukarat Enterprise menghasilkan pelbagai website e-commerce sejak 2007 lagi. Antaranya Sayanak.my, Alphaseries.my, Bagaidikata.com, Mamasab.Store dan lain-lain lagi.