About Aiman Chong Evolution

Aiman Chong Evolution telah di tubuhkan pada tahun 2015 secara eksklusifnya membawa jenama Aiman Chong Evolution bagi memasarkan produk yang di jalan oleh pihak syarikat. Syarikat Aiman Chong Evolution telah berdaftar dibawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), syarikat juga telah di IKTHIRAF oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan juga pihak Syarikat BIZ TRUST.